Ladda ner VA-gruppen senaste mötesprotokoll här: VA

Många medelemmar mötte upp till höststädningen. Lisa F hade tagit korvgrillningen
till en ny dimension
Aktionsgruppen mot "Landsortsfarleden"; logga in:
Havsörn

Har du ny mejladress?? Styrelsen vill ha ett så komplett register med mejladresser som möjligt,
bl a för att effektivisera och förbilliga kommunikationen med medlemmarna
och för att snabbt kunna nå ut med meddelanden.
Skicka ett mejl till registerhållaren Lisa Fuglesang cfuglesang@aol.com


ansvarig utgivare: Jan Bäcklund, ordförande
webmaster: Jan Bäcklund

s