Kalendarium
Månad
Dag
Aktivitet
augusti 2019
31
senaste dag för betalning av årsavgifter
september 2019
14
städdag
maj 2020
16
städdag
juli 2020
4
årsmöte och sommarfest
juli 2020
5
Dyvik Open i golf