Här finns diverse nyttiga länkar
SRV Återvinning
Energimyndigheten
bildsajt för Dyvikare
Sorunda hembygdsförening
vädret
Nynäshamns kommun
Pågående detaljplaner, Sorunda
Anläggningslagen
Samfällighetslagen
Havsörn