Dyviks bastuförening
stadgar arrendeavtal

En separat bastuförening med namnet Dyviks bastuförening äger och förvaltar den bastu som står vid Dyviken.

Kontakta Henrik Huss, 0708 781511 eller henrik@huss.se.